- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Demográfiai földprogramot szorgalmaz a Mi Hazánk

Demográfiai földprogramot szorgalmaz a Mi Hazánk Mozgalom az ez iránt fogékony fiatal párok földhöz juttatása érdekében, miután ezt hiába hirdette meg a kormány a Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020 című programjában, semmi sem valósult meg belőle, sőt e kitűnő javaslatot előterjesztő dr. Ángyán József államtitkárt is lemondatták. Ezért mi kell újraélesszük e demográfiai földprogramot a 24. órában, hiszen vidéken különösen aggasztó a cigányság népességrobbanása, miközben a dolgos magyarságnak nem nyújt életteret a kormány – mondta el az Agrárminisztérium épülete előtt Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.

„A magyar vidék alkotmánya” alcímű, a kormányprogram részét képező dokumentumot http://videkstrategia.kormany.hu/download/4/37/30000/Nemzeti%20Vid%C3%A9kstrat%C3%A9gia.pdf hivatalosan nem helyezték hatályon kívül, de a kormany.hu oldalról csendben eltávolították, sőt maga a videkstrategia.kormany.hu oldal sem létezik már, s a másnéven „fiatal gazda életpályamodell” helyett a rendelkezésre álló földalapok jelentős hányadát kiárusította az Orbán-kormány saját klientúrájának, ahogy arra dr. Ángyán József is felhívta a figyelmet – szögezte le Novák Előd, aki 2015-ben az Országgyűlésben is szóvá tette a kormány be nem tartott ígéretét.

Novák Előd szerint a magyar demográfiai mutatók rendkívül riasztóak, idézte az elszabotált Nemzeti Vidékstratégiából: „Ha hazánkban a jelenlegi kedvezőtlen demográfiai tendenciák folytatódnak, az ország lakossága 2050-re 7-8 millió főre csökken. Az országon belül különösen kritikus a vidéki térségek demográfiai helyzete. A vidéki térségekben a népesség rövid időn belül elöregszik. A kedvezőtlen folyamatok eredményeként a jelenlegi gazdatársadalomnak nem lesz megfelelő utánpótlása, és az inaktív rétegek aránya rendkívüli terheket ró az aktív rétegekre. Ezért a vidék számára kulcskérdés, hogy helyben legyenek olyan fiatalok, akik a vidéki élet mellett a gazdálkodást választják, és megfelelő számban vállalnak gyermekeket.”

Novák Előd hozzátette, hogy egyes térségek kiürüléssel, illetve súlyos munkanélküliséggel járó szociális gettókká válással fenyegetnek. A gazdálkodásból élők átlagéletkora is folyamatosan emelkedik, s ha nincs utánpótlás, a hazai élelmiszer-termelés is végleg kicsúszhat a kezünkből, ami az egész társadalom élelmezési és élelmiszerbiztonságát is végveszélybe sodorhatja.

A Mi Hazánk alelnöke rávilágított: a tervezett demográfiai földprogramból semmi nem valósult meg. Lényege az lett volna, hogy 25-50 évre szóló földbérleti jogot és a gazdálkodáshoz beindításához szükséges képzést, szaktanácsadást, hiteleket, piacra jutási támogatást és egyéb kedvezményeket, valamint az életkezdéshez – akkor vidéki térségekben jelentősnek mondható – 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptak volna pályázati úton azon fiatal párok, családok, amelyek vállalják, hogy vidéken letelepednek vagy ott maradnak, két vagy több gyermeket világra hoznak, tisztességgel felnevelnek és életvitelszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A programot megalkotó dr. Ángyán József államtitkár szándékai szerint a földet a vállalkozó fiatalok örökbérletbe kapták volna, utódaik pedig mindaddig örökölhették volna, míg ők is megfelelnek a programban lefektetett feltételeknek.

A „fiatal gazda életpályamodellt” 200 ezer hektár olyan állami tulajdonú földterület bevonásával tervezték megvalósítani, amelyeket – gyakorta nem is magyar tulajdonú – tőkés társaságok sok esetben 50-100 forintos hektáronkénti bérleti díj fejében béreltek. Az ilyen irreálisan alacsony bérleti díjú szerződések jogszerűen felbonthatók lettek volna, hiszen ezek tiltott, burkolt támogatásnak minősültek. A megpályázható birtokok mérete a tervek szerint, művelési ágtól függően 10 hektártól 300 hektárig terjedhetett volna.

A program tervezetét dr. Ángyán József tanár úr az egyetememen is tesztelte, és hallgatói, tanítványai körében igen népszerűnek mutatkozott, érdeklődve várták. Ma már világosan látszik, hogy ezeket a földeket az Orbán-kormány nem a fiataloknak, hanem az Ángyán József lemondását követően nemsokára megindult „feudális hűbéri birtokadományozó” állami földbérleti, majd földprivatizációs programok keretében a kormány saját holdudvarának szánta, így esélye sem volt a demográfiai földprogram elindításának, melyet viszont a Mi Hazánk Mozgalom újra szeretne a politikai napirend részévé tenni a 24. órában – zárta sajtótájékoztatóját Novák Előd.

Az eltüntetett kormányprogram:

http://videkstrategia.kormany.hu/ [1]

http://videkstrategia.kormany.hu/download/4/37/30000/Nemzeti%20Vid%C3%A9kstrat%C3%A9gia.pdf [2]

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020

(„a magyar vidék alkotmánya”)

7.3.2 Demográfiai földprogram, „fiatal gazda életpályamodell”

Abban az esetben, ha hazánkban a jelenlegi kedvezőtlen demográfiai tendenciák folytatódnak, az ország lakossága 2050-re 7-8 millió főre csökken. Az egyes régiókban a probléma súlyát tekintve eltérések vannak. Az országon belül különösen kritikus a vidéki térségek demográfiai helyzete. A vidéki térségekben a népesség rövid időn belül elöregszik. A kedvezőtlen folyamatok eredményeként a jelenlegi gazdatársadalomnak nem lesz megfelelő utánpótlása, és az inaktív rétegek aránya rendkívüli terheket ró az aktív rétegekre. Ezért a vidék számára kulcskérdés, hogy helyben legyenek olyan fiatalok, akik a vidéki élet mellett a gazdálkodást választják, és megfelelő számban vállalnak gyermekeket.

Novák Előd

Stratégiai irányok és teendők

1. A népesedési helyzet javítása, a generációváltás elősegítése és az elöregedő hazai gazdatársadalom utánpótlásának biztosítása érdekében demográfiai földprogram megvalósítása. A program keretében a nemzeti földalapból a termőföld tartós (25-50 éves) bérbe adásával és egyéb eszközökkel, örökölhető földbérleti jog keretében földjuttatás a fiatal, gazdálkodást vállaló pároknak, melyet egyéb szociálpolitikai és gazdálkodást segítő kedvezmények, eszközök egészítenek ki. A támogatás feltétele, hogy a fiatal család vidéken települ le, fenntartható módon gazdálkodik, valamint két, vagy több gyermek világra hozatalát és felnevelését vállalja. A támogatás formája hosszú távú, kedvezményes földbérlet, melyet a gazdálkodást segítő további kedvezmények, támogatási elemek egészítenek ki, kiemelten a kapcsolódó jelenleg is rendelkezésre álló (pl. fiatal gazdák induló támogatása) uniós támogatási jogcímek.

2. A program megvalósításához szükséges jogi környezet és költségvetési háttér megteremtése.

3. Igényfelmérés a fiatalok (szakoktatásban és szakirányú felsőoktatásban résztvevők) körében a demográfiai földprogramban való részvételre vonatkozóan.

4. Fiatal gazdák kiemelt támogatása, gazdálkodásuk segítése képzéssel, szaktanácsadással.

5. A programhoz állami földterületek biztosítása (NFA), a földbérleti pályázatok során a demográfiai földprogram szempontjainak érvényesítése. Az ehhez szükséges jogszabályi keretek megteremtése.

6. A program nyomán induló gazdaságok, mezőgazdasági üzemek kialakításához, szakmai tevékenysé- géhez szaktanácsadási háttér, inkubáció biztosítása a térségben működő szakképzési és agrárfelsőoktatási intézmények közreműködésével, az állam és az önkormányzatok együttműködésével, bemutató gazdaságok, közösségi gazdaságok létrehozásával.

7. A programba belépő fiatal gazdálkodó családok termékei piacra jutásának közösségi eszközökkel történő segítése.

Hunhir.info