- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

A spanyoljárvány erősen terjed

A Népszava 102 évvel ezelőtti tudósítása. Vasárnap 355 uj megbetegedés történt. Két nap alatt 23 járványos haláleset. Megbetegedések az utcán.

A fővárosi tiszti főorvosi hivatalhoz beérkezett jelentés szerint szombaton 147 spanyol j árványos megbetegedés történt s ugyanakkor meghalt 12 ember. Vasárnap pedig 155 volt az uj betegek és 11 a halottak száma.

A katonák között 21 uj megbetegedés történt. A polgári betegeket a Gellértkórházba szállították. Föltűnő, hogy a szombati beteget között 17 volt a gyermekbetetgek száma. A mindinkább súlyosan föllépő spanyol járvány követlkeztéiben a vasárnap folyamán is mintegy ötven esetben hívták a mentőket a spamyolbetegekhez. A mentők azonban kijelentették, hogy ők elsősorban segélynyújtó, másodsorban betegszállitó intézmény és igy nem áll módjukban a hívásnak eleget tenni. Különben is rendőrileg szigoruan tiltva van a mentőknek fertőző betegeket szállítani, arra csalk a Külső Váci-uti, valamint a Gyáli-uti fertőtlenítő intézetek illetékesek. Az előbbinek telefonszáma 116—80, az utóbbié József 35—51.

Mindenesetre azonban mindkét intézetet csak a kezelő háziorvos vagy illetékes tisztiorvos kérheti. A veszedelmes járvány már az utcán is szedi áldozatait. Vasárnap is több esetben hivták a mentőket az utcán összeesett emberek segítségére, akikről kitiünt, hogy spanyoljárvány tünetei között betegedtek meg, így többek között Beisimger Mihály 57 éves kőnyomdász az Arany János-utca 18. számu ház előtt eseti össze. Ugyancsak az utcán esett össze Szv. Tóth Józsefné 72 éves dada is a Vilmos esászár-ut 20. sz. ház előtt. A Gellért-járványkórház/ba szállították. A Szent László-út 135. sz. ház előtt összeesett Graf Leó 26 éves esztergályos, valamint a Molnár-utca 5. számú ház előtt Meggyi Julia 19 éves háztartási alkalmazott Mindkettőjüket a Gellért-kórházba szállították.

A spanyolnátha kórokozója

Vasárnap reggel a Komőcsi-utca és Fürószutca sarkán összeesett egy ember. Bevitték a Fürész-utea 26. számú házba, ahol egy gyárosnak istállója van. Az istállóban egy ló és tehén közötti üres helyen az alomra fektették a beteg embert, akiről kiderült hogy Battyányí Ágost 46 éves munkás, Alsósásdról jött be a fővárosba. A helyszínen megjelent mentőorvos megállapította, hogy spanyolnátha tünetei között betegedett meg és igy a járványkórházba szallitotta a fertőtlenítő intézet.

Minthogy a járvány erősen terjed, a hatóságok mindent elkövetnek, hogy a kórházakban elegendő férőhelyeket teremtsenek. Miután a járványkórházakban már csak néhány üres ágy van, tárgyalásokat kezdtek újabb kórházak rendelkezésre bocsátásáról. Valószínű, hogy a Zita-kórházat rövidesen járványkórházzá fogják átalakítani.A spanyoljárvány leküzdésére a kellő óvintézkedések mellett a legfőbb tényező a gyógyszer, amelyből azonban a kórházakban csak minimális mennyiség van. A népjóléti minisztérium ezért már kérést intézett az ántánt-missziókhoz gyógyszersegitségért, kérésére azonban még nem érkezett válasz.

Hivatalosan jelentik, hogy a hétfői napig 579 polgári spanyolbeteget szállítottak be a járványkórházba. Meghalt ezek közül 58, vagyis 10%. A betegek közötft 54 gyermek volt, akik közül 2 meghalt. A katonaságból 574 beteget szállítottak be a kórházba. Meghalt ezek közül 18. A katonai beteglétszám 312. A járvány január 7-én ütötte föl a fejét és pedig a hadseregben a kelenföldi laktanyában a Vas megyei ezred legénysége között. A polgárság sorában január 15-én lépett föl a spanycljárvány.

Népszava, 1920. január 27.

Hunhír.info