- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Magyarország maradjon magyar ország

A Magyar Jogász Egylet június 25-én a Kúria dísztermében „Értékek és intézmények a tízéves Alaptörvényben” címmel megrendezett konferenciáján Kövér László így jelezte, hogy hazánk minden külső és belső támadással szemben kész megvédeni a saját érdekeit.

Kövér e veretes szavakkal a „Magyar Nemzet” napilap alapító történész-publicista főszerkesztőjét, Pethő Sándort (1885-1940) idézte. Aki ellátogat a Fiumei úti Nemzeti Sírkertbe, Pethő kopjafaszerű síremlékén (parcellaszám: 34-1-59.) e feliratot találja: „Küzdött, hogy Magyarország magyar ország maradjon”.

Tényleg küzdött utolsó leheletéig, ezért könyveit, publicisztikáit bizony jó ma is kezünkbe vennünk. Most csak egy kötetéből citálunk, a „Csillagos órák”-ból, amely tartalmazza egy eredetileg 1938. december 23-án kelt írását (Az új zsidótörvény-javaslat), s ebben Ignotus (Veigelsberg Hugó) 1899-ben papírra vetett alábbi soraira emlékeztetett:

A zsidó ne lázadjon a mimikri törvénye ellen s ha nem akarja, hogy felfalják, óvakodjon tőle, hogy az áruló különbségeket még maga is növelje. Tanítómestere ki-ki csak a saját fajtájának lehet. Mert a tanító üt is. Az ütést idegentől pedig nem tűrjük el… Mármost éppen a zsidók gyakran kerülnek abba a hamis helyzetbe, hogy a maguk személyével kompromittálják az igazságot.

Nos, ahogyan Ignotus a magáénak, Pethő is tantómestere volt a saját fajtájának, aki se balról, se jobbról nem tűrt el semmilyen igazságtalanságot. (Nota bene: az első zsidótörvény gazdasági életünket „zsidótlanító” rendelkezéseiről megjegyezte, de mi lesz, ha az eltávolítottak helyébe ugyanolyanok kerülnek, csak most már magyar nemzeti s keresztény cégér alatt?) 1940-ben egy autóbaleset áldozata lett. Ha megéri 1945-öt, valószínű, hogy a kommunistáké. Akiknek mai, hazánkat bel- és külhonban eláruló utódairól sok minden elmondható, de az nem, hogy tanítómesterek lennének. Még rossz értelemben sem. Ők ugyanis egyenesen az ördög ivadékai.

Egy biztos: ma, amikor Európában lassan egyedül Magyarország képviseli a kontinens minden történelemben eleddig megőrzött pozitívumát, adja a Teremtő, hogy minél több Pethő Sándor legyen!

Ifj. Tompó László – Hunhír.info