- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Karácsony Gergely, avagy a kommunizmus kísértete

Karácsony Gergely – barátai között csak Karigeri – különleges egy lénytípus. Olyan, mint Gyurcsány, csak fiatalabb. Még mielőtt azonban előre szaladnánk: Gyurcsány mamája, Kató néni pápai panellakásában egyetlen egy könyv volt, mégpedig az ő munkakönyve, viszont az a szokásos rubrikáknál csaknem teljesen kitöltetlenül. No de félre, tisztelt publikum, az efféle múltidéző okvetetlenkedésekkel! Holnap aranybetűs nap lesz. Karigeri mindent megold! Lehet majd teljesen ingyen parkolni szerte a fővárosban, s benne garantáltan mindenhol kolbászból fogják fonni a kerítést. Aki pedig nem hiszi, ne csodálkozzon, ha elagyabugyálják oszt a jópofa antifák.

Mint valami kíséretet, ez köszön vissza Karigeri viselt dolgai kapcsán is. Nem számít, ért-e – akárcsak egyetlen kerület szintjén is! – a városvezetéshez, a közigazgatáshoz, az egészségügyhöz, művelődéshez. Jó szaki, zsebe tele, ígéretekből kifogyhatatlan. Igazi kádári lénytípus.

Karigerit látva, pláne hallgatva, önkéntelenül is Bacsó Péter filmremeke, „A Tanú” pergő pillanatai jelennek meg az ember előtt. Virág Árpád elvtárs Pelikán József elvtársra, amiért feketevágást hajtott végre, a halálbüntetést elkerülendő, jóvátételként különféle feladatokat ró. De Pelikán, ahogy csak lehet, elhárítani igyekszik ezeket. „Én bizony isten teljesen hülye vagyok”–. mondja Virágnak, de az leinti, mondván, nem nyit vitát, ellenben kérdi, mihez ért? Mire Pelikán: „Tulajdonképpen semmihez. Csak a gáthoz. Meg az ürgeöntéshez.” „Utolsó adu”-ként kivágja: „És úgy érzem, nem vagyok elég képzett ideológiailag.” Virág azonban nem adja fel: „Arra feleljen, szereti a mi nagy bölcs vezérünket?” „Már hogyne szeretném” – hebegi Pelikán. „Akkor nem lehet baj.” – nyugtázza Virág. (Bacsó Péter: A Tanú. Budapest, 1980. Magvető Könyvkiadó, Rakéta Regénytár, 72. old.)

Karigerinél sem lehet baj. Elődei is így tettek, nem kis gondot okozva ezzel a nemcsak munkakönyvképes, hanem munkaképes tömegeknek is. No de miről is van szó? „[…] a szocialista államban egy és ugyanazon ember ma utcát söpör, holnap a postahivatal számadásait fogja vezetni, holnapután pedig hajóskapitány lesz.” Ez olvasható, nem tévedés, egy 1912-ben megjelent tanulmányban (Wahlner Béla dr.: Néhány szó a pályaválasztásról és nevelésről a szocialista államban. Wohlmuth Ernő (szerk.): Tanítók Évkönyve. Tanírók, tanítónők, nevelők, tanítónövendékek és a népnevelésügy minden barátjának használatára az 1910/11. iskolaévre. Budapest, 1910. Szent István Társulat-Stephaneum Nyomda Rt. 112. old.).

No de félre, tisztelt publikum, az efféle múltidéző okvetetlenkedésekkel! Holnap aranybetűs nap lesz. Karigeri mindent megold! Lehet majd teljesen ingyen parkolni szerte a fővárosban, s benne garantáltan mindenhol kolbászból fogják fonni a kerítést. Aki pedig nem hiszi, ne csodálkozzon, ha elagyabugyálják oszt a jópofa antifák.

Ifj. Tompó László – Hunhír.info