Lausanne diadala

Bár Európa és a világ történelmében voltak utólag világháborúként aposztrofálható, minősített események, mégis az I. világháborúnak nevezett világégés és az azt követő békeszerződések rendezték át leginkább a történelem addigi folyamatában a világot és a Föld térképét. A világháború utórezgései az 1920-as évtized elejéig tartottak, bizonyos értelemben korrigálva az 1919-20 folyamán a vesztes államokra rákényszerített békerendszert.