- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

„Holocaust”-emléknapi nagytakarítás a Síp utcában

Naftali Kraus blogját már sokszor idéztem, mert szinte minden héten találok a hírek között valami csemegét. A több mint hatvan évvel ezelőtt Izraelbe távozott hazánkfia közleményei között ma is leltem valami érdekeset. Sőt: valami hihetetlenül érdekeset. Az egyik hazai zsidó elöljáróról ugyanis kiderült, hogy nem is zsidó, s ezért azonnal kirúgták. Legalábbis ezt írja Kraus. Én pedig ezt a hírt adom át az olvasónak.

Olvassuk el Kraus szenzációs hírét (betűhíven közlöm):

„A SIPUCCA NÖVELI AZ ANTISZEMITIZMUST

MIÉRT KELL KÉT ÜGYVÉDET KIRÚGNI?
CSUPÁN AZÉRT MERT NEM ZSIDÓK?

Az utóbbi hetekben a Sip utcában (ami a mazsihisz gúnyneve) felmondtak két ügyvédnek, azért mert …nem-zsidók.
Egyikük, Dr Egri Oszkár, a zsidó hitközség jogtanácsosa az elmult 12 (!) évben, mig a másik, G. István, az első beosztottja, Mindkettőnek azért mondtak fel – állitólag a “rabbik” követelésére – mert nem-zsidók.
Ezenkivül Dr Egrit azzal vádolják, hogy ’zsidónak adta ki magát’, becsapta rabbiját, Lövi Tamást, azzal hogy jogtalanul a Tóra elé járult.
Mint értesültünk, több felelős ember figyelmeztette a Mazsihisz felső (harmadik emeleti) vezetését, hogy a felelőtlen és meggondolatlan cselekedet növelni fogja az antiszemitizmust, mivel az egyre aktivabb antiszemiták (lásd a Jobbik vérvádját) azzal fogják vádolni a zsidókat, hogy faji alapon diszkriminálnak. Állitólag az izraeli nagykövet, Ilán Mór, is ilyen értelemben figyelmeztette a Sip utcát.
A felmondás április 15-én, lépett érvénybe. Zoltai Gusztáv, aki a felmondó leveleket aláirta mint munkáltató, azzal védekezik, hogy ’a rabbik kényszeritették őt erre a lépésre’. Mások szerint Z.G. ’fél a rabbiktól, akik sokat tudnak róla’.”

Ennyi a hír. Ami azért is érdekes, mert éppen az Élet Menete napján eresztették szélnek Egrit és helyettesét.

Nem tudom, igaz-e a hír, vagy sem. Azt viszont tudom, hogy a tavalyi év végén már téma volt Egri állítólagos nem-zsidó volta – a Népszabadság is cikkezett erről. Akkor Egri Oszkár lemondott a Hegedűs Gyula utcai zsinagóga elnöki tisztéről. Igaz, a Mazsihisz honlapja szerint még mindig a Hegedűs körzet elnöke Egri, de ez a téves adat is csak azt bizonyítja, hogy a Síp utcai honlapot ritkán frissítik.

A hírek szerint tehát dr. Egri Oszkár nem zsidó. Ami az én értelmezésemben azt jelenti – ha jól olvasom Kraus úr szövegét -, hogy faji-etnikai értelemben nem zsidó. Ha így van, tehát a hír igaz, akkor viszont nagy baj van. Nagyon nagy baj. Hogy miért? Írásom végén majd kiderül.

Kicsoda is ez az Egri Viktor? Országos ismertségre akkor tett szert, amikor a Magyar Gárda Egyesület elleni perben a Mazsihiszt képviselte. De nézzük a részletesebb életrajzot.

Egri Oszkár korábban az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) oktatója is volt, méghozzá egyetemi docensként. Ma délután kerestem, de már nem találtam nevét az OR-ZSE oktatói között. Szerencsére az OR-ZSE egy régebbi oldalát elmentettem, azon szerepel az akkor még zsidónak minősülő dr. Egri Oszkár fényképe és életrajza. Ebből az életrajzból szemelgetek.
Egri Oszkár nem a Mazsihisz berkeiben kezdte karrierjét. 1984-ben diplomázott az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. 1992-től az Állami Vagyonügynökségnél dolgozott igazgatóhelyettesként, majd az Állami Vagyonkezelő Rt-nél lett adminisztratív vezérigazgató-helyettes. 1995 és 1998 között a Hungária Vagyonkezelő Kft-t vezette, amely vagyonkezeléssel és ingatlanfejlesztéssel foglalkozó társaság volt.

1998-ban önálló ügyvédi irodát alapított, amely főként polgári és gazdasági ügyekkel foglalkozik.
1999-ben történik meg a nagy fordulat Egri életében: ebben az évben lesz a Mazsihisz és a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) jogi képviselője. Életrajza szerint „ebben a feladatkörében igyekszik mindent elkövetni a zsidóságot ért és érő hátrányok kompenzálása érdekében. Emellett ellátta a szóvivői feladatokat is 2005-ig.” Egri emellett a BZSH Hegedűs Gyula utcai körzetének elöljárója, majd 2009 decemberétől elnöke lett, tagja a Mazsihisz és a BZSH képviselőtestületének. Egri 2002 óta oktatott jogi ismereteket az OR-ZSE hallgatóinak, 2009. június elseje óta c. egyetemi docensként.

E sok adat után olvassuk el az életrajz első bekezdését:

„1953-ban született Budapesten. Héber neve: Moshe Haim ben Eliezer haLevy.
Nagyapja, Dr. Ellenbogen Ignác sümegi főrabbiként, dédnagybátyja, Dr. Reschofszky Artúr nagyatádi, abonyi, majd losonci főrabbiként tevékenykedett. A család 27 tagja szenvedett mártírhalált a holokausztban.”

Ha – mint hírlik – Egri urunk nem zsidó, akkor a két főrabbi felmenő is hazugság? De tovább megyek, mert van ennél fontosabb kérdés is. Ha Egri tényleg nem zsidó, akkor miként halhatott meg 27 családtagja a „holocaust”-ban?

Az Élet Menetéről készült felvételeken egyébként nem láttam Egri Oszkárt. A Mazsihisz honlapja pedig mélyen hallgat az Egri-ügyről. Holott engem most már nagyon érdekel, kicsoda valójában Egri Oszkár. S az is érdekel, mi történt a „holocaust”-ban az említett 27 családtaggal. Pláne most, amikor éppen a „holocaust” emléknapja van.

Utóirat és javítás

Egyik kedves olvasónk (előzetes hozzájárulása nélkül csak nevének kezdőbetűit írom le: Sz. A.) elektronikus levélben arról tájékoztatott, hogy Egri Oszkár életrajza ma is meglelhető az OR-ZSE honlapján, s feltette a kérdést: ez hogyan lehetséges?

A válasz egyszerű: hibáztam. Cikkem írásakor nem néztem meg elég alaposan az OR-ZSE honlapját. Most – Sz. A. levele után – újra ellátogattam a zsidó honlapra, végignéztem az összes tanszék oktatóinak a névsorát, s rátaláltam Egri Oszkárra. Az állítólag nem zsidó Egri a „Neveléstudományi és szociális munka tanszék” oktatója, pontosabban a „zsidó közösségszervező szak”-on oktat munkajogot, valamint állam- és jogtudományi alapismereteket.

Dr. Egri Oszkárt tehát hiába mozdították el előbb a Hegedűs utcai körzet éléről, majd rúgták ki a Síp utcából, ma is az OR-ZSE egyik oktatója. Kérdés: oktathat-e zsidó egyetemen, rabbiképzőben nem zsidó? Nem tudom.

Mindenesetre köszönettel tartozom kedves olvasónknak, SZ. A-nak, hogy hibámra, tévedésemre felhívta a figyelmet. Ráadásul így még izgalmasabb az Egri-ügy.

Szalay László – Hunhír.info