- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Nagyvárad, 1849. augusztus 24.

Görgei Artúr honvéd tábornok levele Mezősy Pál őrnagynak. Kazinczy hadteste, Komárom és Pétervárad helyőrsége kivételével nincs fegyveres magyar erő. Leghelyesebb, ha átadja a munkácsi várat az oroszoknak.

***

Görgei Arthúr volt magyar tábornok
Mezősy őrnagy s munkácsi várparancsnok úrnak.

Kralovanszky százados úr és kísérői tegnap este érkeztek ide tőlem személyesen megtudandó a magyar ügy mikénti állását. Valamint azt azon Kazinczy ezredeshez intézett levelemben,melly csak Munkácsig jött, Kazinczyt nem találvám többé, lerajzoltam, valamint Kralovanszky százados maga már azon helyzetből, amellyben engem talált itélhet, így most is újra megerősítem: hogy Kossuth, Szemere, Batthyányi Kázmér, Horváth Mihál a ministerek közül megszöktek, a többi fogva van: hogy a tábornokok között a fele szinte megszökött a fele fogva, hogy nem csak minden magyar fegyveres erő – a Kazinczy hadtesten kívül, melly még Zsibó táján tartózkodik – le van fegyverezve, hanem még Arad vára is megadta magát feltétlenül az orosz hadvezéreknek, hogy tehát Komáromot és Péterváradot kivéve semmi féle pont nem létezik Magyarországon, melly vagy az Orosz vagy az Osztrák hatalmában nem volna.

A melly körülményekből az következik, hogy bizony a Munkácsi vár sem fogja megmenteni ügyünket és őrnagy úr aligha nem fogna okosabban cselekedni, ha a várat a vele szemközt álló Orosz hadierőnek általadja.

Nagy Váradon Aug 24.én 1849.

Görgey Arthur

***
HL 1848/49: 44/116.
Magyar nyelvű, eredeti tisztázat.