HunHír.info

2018. Földanya hava 26. nap, Balassa napja.

Amikor a liberálisok írják össze a Jobbik elsöprő támogatottságú kormányprogramját

2015. április 16. 13:23
Kincses Albin - Hunhír.info

alkotmanymod250.jpgAz abszolút túlsúlyban lévő ilyen-olyan liberális média teljes erőbedobással azon van, hogy brutális segítséget nyújtson a magyarországi, demokratikusnak hazudott politikai erőknek a Jobbik eltakarításához. A vs.hu most például amúgy egy rendkívül jól összeszedett írásban bő terjedelemben azzal foglalkozik, -persze szándékuk szerint elrettentésképpen, hogy ilyen lenne az ország Jobbikos irányítás alatt. Ez a hírportáli is felfogni: amit ők tűzzel-vassal irtandónak gondolnak, azzal egyért a magyar lakosság elsöprő többsége. Íme:

Vona Gábor miniszterelnöki esküt tesz. Gyöngyösi Márton külügyminiszter bejelenti, hogy kilépünk a NATO-ból, és megerősítik a magyar hadsereget és hadiipart. A rendfenntartást a csendőrség és a Magyar Gárda veszi át, a szexuális bűnözőket kasztrálják. A kormány véget vet a megélhetési gyerekvállalásnak, a cigány gyerekek külön iskolákba járnak, a tankönyvekből kitörlik a finnugor rokonságot, Wass Albert pedig kötelező olvasmány lesz.

Programja alapján a VS.hu megpróbálta elképzelni, mi történne az országgal, ha hatalomra kerülne a Jobbik, és megtippelték a kormánynévsort is. A cikkben ott hagytuk a liberális minősítgetéseket is, mert csak ök gondolják úgy, hogy a többség egyetért a kommentárjaikkal. Megsúgjuk: nagy ívben lesajnálja.

RENDVÉDELEM

A VS.huTippje a miniszteri posztra: Mirkóczki Ádám

„Beszéljünk a visszaesők kémiai kasztrálásának lehetőségéről. Nem ördögtől való, rengeteg országban működik.”
Országgyűlés, 2013. június 17.
„A cigánybűnözés felszámolása céljából szükségesnek tartjuk a rendőrség megerősítését és a csendőrség felállítását, a törvények betartását és betartatását.”

Választási program, 2014

Ez a Jobbik igazi terepe, hiszen a párt megerősödésének egyik alapvető oka, hogy az emberek nem érzik magukat biztonságban, a radikálisok pedig igen kemény szavakat tudnak használni ebben a kérdésben. A Jobbik programjának régóta visszatérő eleme a csendőrség felállítása, de a programból nem derül ki, hogy ez mivel lenne hatékonyabb, mint a rendőrség. Az egyenruhás szervezetek száma ezen kívül is gyors növekedésnek indulna, hiszen lenne újra önálló határőrség, kormányőrség, tűzoltóság és polgári védelem (utóbbi kettő most a katasztrófavédelem alá tartozik), illetve rehabilitálnák a betiltott Magyar Gárdát is. A titkosszolgálatokat egységesen a Belügyminisztérium alá rendelnék.

Bár Vona Gábor nagy erőkkel próbál visszavenni a szélsőséges imázsból, a cigánybűnözés kifejezést továbbra sem tudja elengedni a párt, sőt, hivatalosan is bevezetnék a bűnelkövetők etnikai hovatartozásának nyilvántartását. A Jobbik hisz a „law and order” jogfelfogásban is, vagyis a minél szigorúbb büntetések visszatartó erejében. A halálbüntetés visszaállítása mára a kérdésről folytatott „társadalmi vitává” szelídült, de megmaradt a kémiai kasztrálás követelése az szexuális erőszaktevőkön, illetve továbbra is visszatérő eleme a jobbikos megszólalásoknak, hogy túl jók a börtönviszonyok. Erre szerintük az a megoldás, hogy önfenntartóvá kell tenni a börtönöket, a hosszú időre ítélteket pedig külföldre küldenék „bérrabtartásba”.

SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGY

A VS.hu tippje a miniszteri posztra: Sneider Tamás
„Egészen mostanáig némán tűrték az emberek Közép-Európában, Magyarországon, hogy húsz év alatt mintegy ezer magyar származású személyt cigány bűnözők öljenek meg országunkban.”
Országgyűlés, 2010. október 20.
„A család védelmére van szükség a deviáns magatartásformákat és alternatív együttélési normákat hirdető családellenes liberális támadásokkal szemben.”

A Jobbik szociálpolitikai programja kertelés nélkül kimondja, hogy a szociális problémáknak etnikai vetülete van, és azt is, hogy az ellátási rendszert a „fegyelmezés” eszközeként akarják használni. Ugyanazon az oldalon szerepel, hogy támogatni akarják a gyermekvállalást, és hogy véget vetnek a „megélhetési gyerekvállalásnak”, illetve a juttatásokat nemcsak iskolába járáshoz, hanem egyéb feltételekhez is kötnék, különbséget tennének „érdemes és érdemtelen” közt.
A néppártosodás egyik fontos eleme, hogy a Jobbik nyit a nyugdíjasok, vagy a nyugdíj előtt állók felé, és kifejezetten sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel. Kiterjesztenék a férfiakra is a 40 év munkaviszony utáni visszavonulás lehetőségét – ennek költségeiről nincs szó a programban –, visszaállítanák egyes szakmákban a korkedvezményes nyugdíjat, és egyéni számlás nyugdíjrendszert vezetnének be, amiben jutalmaznák a gyermekvállalást is.

EGÉSZSÉGÜGY

A VS.hu tippje a miniszteri posztra: Gyenes Géza
„A vágott dohány cigarettává sodrása vagy cigarettahüvelybe töltése viszonylag hosszadalmas manuális tevékenység, így kevesebb ideje jut a dohányzó embernek a cigarettázásra és kevesebbet is dohányzik, ezáltal az egészségét kevésbé károsítja.”
Módosító indítvány arról, miért nem kell emelni a vágott dohány jövedéki adóját, 2011. június 14.
„A magyar nemzet nem beteg, hanem a magyar nemzetet megbetegítették.”
Választási program 2014
A Jobbik programja igazán nagyvonalúan kezeli az egészségügy örökzöld kérdését, hiszen azzal kezdik, hogy vissza kell adni az ágazatnak a „korábbi kétszer ezermilliárdos jogtalan elvonást”, ingyenessé tennék a fogászati ellátást, és természetesen jelentősen megemelnék a dolgozók bérét. A forrás látszólag megvan: a több munkahely több járulékfizetőt jelent, leválasztanák a táppénzellátást az egészségügyi kasszáról, illetve a hatékonyság javulásától is sokat várnak Érdekes, hogy ezen a téren a Jobbik már-már liberális, hiszen szektorsemlegesen finanszírozná az állami, egyházi és magánintézményeket, sőt, kiegészítésként működhetnének magánbiztosítók, és még profitorientáltak is lehetnének az egészségügyi szolgáltatók.

OKTATÁS

A VS.hu tippje a miniszteri posztra: Dúró Dóra

„Wass Albert több regényét is kötelező olvasmánnyá tesszük”
Kampányvideó, 2014

Elképzelni is nehéz, mi történne az iskolában, ha valóban kormányra kerülne a Jobbik. A párt teljesen újraírná az alaptantervet, hogy minden gyerek megismerje „hazánk valódi történelmét”, és olyan tudományos alapvetéseket is „eltörölne”, mint a finnugor nyelvrokonság, mely elmélet kidolgozására szerinte „a Habsburg-ház politikai megrendelésére, a magyar nemzeti öntudat tudatos megroppantása céljából került sor.” Helyette „a magyar kollektív emlékezetben megőrzött, „több ezer éves származástudatot, a Hunor-Magor örökséget” helyezné vissza „az őt megillető helyre”, elsősorban az iskolai tankönyvekben, de a további kutatásokra létrehoznának egy Magyar Őstörténeti Intézetet is.

A Jobbik azzal nincs egyedül, hogy felszámolná a központi fenntartót, a Kliket, de az elképzelt jövőről némileg homályosan fogalmaznak:. Programjuk szerint „az állam és az önkormányzatok szoros együttműködésével” képzelik el a közoktatási rendszert, de „a tisztességesen működő” alapítványi iskolák is fennmaradhatnak.
Megszüntetnék a kétszintű érettségit, és visszaállítanák az egyetemi felvételit, felülvizsgálnák a bolognai rendszert, és növelnék az államilag finanszírozott helyek számát a felsőoktatásban.

Természetesen az oktatási programban is külön foglalkozik a párt a cigánysággal, de persze véget vetne „az erőltetett, politikai indíttatású iskolai integrációnak”, vagyis speciális osztályokat hoznának létre „a különböző képességű tanulók” számára. Nem kertelnek, világosan leírják, hogy bentlakásos iskolák hálózatát képzelik el „a cigányság leszakadó részeinek tanulásra, munkára nevelésére”. De legalább ingyenes lesz az állami mobilinternet.

KÜLPOLITIKA

A VS.hu tippje a miniszteri posztra: Gyöngyösi Márton

„Pont itt lenne az ideje, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára.”
Országgyűlés, 2012. november 26.

„Véget vetünk a külpolitikai tabukérdések kerülgetésének, mint amelyek például az Európai Unió gyarmatosító politikája, az Egyesült Államok igazságtalan háborúi vagy a cionista Izrael világ- és országhódító törekvései.”
Választási program, 2014

A Jobbik hivatalosan ma már nem akar azonnal kilépni az Európai Unióból, de felülvizsgálná a csatlakozási szerződést, illetve programjuknak van egy sor eleme, ami összeegyeztethetetlen az EU alapelveivel. „Újraértékelnék” a NATO-tagságot is, ami a gyakorlatban szintén kilépést jelentene. A magyarázat szerint a szervezet nem garantálja, ellenkezőleg, veszélyezteti Magyarország biztonságát, mivel az első vonalban leszünk, mikor az oroszok lecsapnak.

A Jobbik igazán komolyan venné a keleti nyitást, és szorosabbra fűzné a kapcsolatokat az arab államokkal, Iránnal és Afrika feltörekvő országaival is. Törökország és Oroszország mellett Németországot tekintenék a legfontosabb partnernek, ami kissé furcsa annak tükrében, hogy közben kihátrálnának a németek által dominált EU-ból, illetve összehoznának egy lengyel–magyar–horvát tengelyt, ami elképzelésük szerint ellensúlyozná a nyugati befolyást.

NEMZETPOLITIKA

A VS.hu tippje a miniszteri posztra: Szávay István

Csak akkor támogatjuk Szerbia és Ukrajna euro-atlanti integrációját, ha az ott élő magyar nemzeti közösségek az önrendelkezés legszélesebb lehetőségeit kapják meg.”
Választási program, 2014

A Jobbik programja szerint külön minisztérium foglalkozna a határon túli magyarsággal. Ennek a területnek a szószólója jelenleg Szávay István, akit Romániából és Ukrajnából is kitiltottak, így nem nehéz elképzelni, milyenek lennének a kapcsolatok a szomszédos országokkal. Ezt persze a párt büszkén vállalja is, hiszen például a programban is szerepel, hogy „védhatalmi státuszt” követelnek Magyarországnak, illetve az autonómia megadását az EU-csatlakozás feltételéül szabnák. A Jobbik gazdasági értelemben expanzióba kezdene a határon túl, jelentősen megemelnék a magyar költségvetési támogatást, illetve adókedvezményekkel ösztönöznék a magyar vállalkozások megtelepedését a magyarlakta területeken.

HONVÉDELEM

A VS.hu tippje a miniszteri posztra: Tián József ny. ezredes
„A Jobbik véget vet annak a szolgai hozzáállásnak, hogy magyar katonákat áruba bocsássuk, és ezzel feladjuk a nemzetközi missziókban való részvétellel kapcsolatos mérlegelési lehetőségeinket.”
Választási program, 2014
A NATO-tagság elvetésével párhuzamosan a Jobbik elképzeléseiben egy Ausztriához vagy Svájchoz hasonlatos semlegesség képe lebeg, aminek persze előfeltétele lenne az erős hadsereg. Ehhez képest óvatos duhaj a párt, hiszen a programjukban csak az szerepel, hogy a mai körülbelül duplájára, 50 ezer főre emelnék a Honvédség létszámát, és a sorkötelezettséget sem vezetnék be. Utóbbi helyett a tartalékos rendszert erősítenék meg, kedvezményekkel bátorítanák a jelentkezést. A hadi költségvetést is megemelnék, de ennek mértékéről hallgat a választási program, csak arról ír, hogy a hazai hadiipar felfuttatásával fegyvereznék fel a honvédséget.

Na, most őszintén gyerekek, van olyan ballfék a pár száz ezer libsin meg csicskáin kívül, aki ne támogatna ilyen programot? Csak ti gondoljátok, hogy nincs! Ez a többség, benne a teljes Fidesz jobboldal.

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Önéletrajz - Bruce DickinsonÖnéletrajz
Könyv - Bolti ár: 3 999 Ft
Internetes ár: 3 599 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Az óriások elveszett faja - Patrick ChouinardAz óriások elveszett faja
Könyv - Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
11% internetes kedvezménnyel
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája - Grandpierre K. Endre - Grandpierre Attila - Blaskovics JózsefTárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája
Könyv - Bolti ár: 6 990 Ft
Internetes ár: 5 999 Ft
14% internetes kedvezménnyel
Nem jöttünk mi sehonnan sem DVD - Jelenczki IstvánNem jöttünk mi sehonnan sem DVD
DVD - Bolti ár: 3 300 Ft
Internetes ár: 2 970 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Magyarország álomtörténete 1929-1941 - Rácz AndrásMagyarország álomtörténete 1929-1941
Könyv - Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
20% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat