HunHír.info

2018. Enyészet hava 18. nap, Kartal napja.

Bogár László: Újabb görög dráma

2014. december 15. 16:05
Hunhír.info

A 2008-ban elkezdődő válság külön fejezete a PIGS or­szá­gok tör­té­ne­te, ez a be­tű­szó Por­tu­gá­li­a, O­lasz­or­szág (Itália), Gö­rög­or­szág és Spa­nyol­or­szág ne­vé­nek kez­dő­be­tű­i­ből áll. És nyilván csak a „véletlen” műve, hogy összeolvasva egy o­lyan angol szót alkotnak, ami magyarul azt jelenti, hogy disz­nók.

Magyar Menedék - Negyedik birodalom

A négyük közül legsúlyosabb helyzetben lévő Gö­rög­or­szág jelenére és jövőjére már csak azért is érdemes rá­te­kin­te­ni, mert a „görög dráma” mutatja be a leg­meg­ren­dí­tőbb módon a globális pénzhatalmi rendszer valóságos ter­mé­sze­tét. És mivel minden jel arra utal, hogy a görög dráma nem ért véget, sőt olyan újabb felvonás kezdődik, ami akár az Európai Unió történetének legsúlyosabb kihívását jelentheti, lássuk mi is van e tragédia színpadi „díszletei” mögött?

Nos, Görögország a válság kirobbantását megelőző évtized során is számos belső társadalmi, gazdasági problémával küzdött, ám e problémák alapvetően nem a görög társadalom működési zavaraihoz, hanem az egész európai integráció láthatatlan hatalmi rendszeréhez kötődtek. E rendszer egyik döntő eleme az, hogy a globális pénzhatalmi komplexum német, francia nagybankok képében megjelenő „divíziója” e négy mediterrán országra egy patologikus „munkamegosztási” rendszert kényszerített rá. Ennek lényege az volt, hogy ezek az országok „kirakatként” szolgáló „felemelkedése” mögött, főként Németországgal szemben fennálló kereskedelemi és fizetésimérleg-deficit folyamatos növekedése húzódott meg.

A 2008-ban kirobbantott válság azonban brutálisan megváltoztatta a helyzetet, és az addig minden érintett fél által hallgatólagosan tudomásul vett egyezséget folytathatatlanná tette. Itt jutunk el az unió egyik legsúlyosabb ellentmondásához, ahhoz tudniillik, hogy ez az integráció elsősorban és döntően a globális pénzhatalmi rendszer nyugat-európai osztagának intézményesülése, érdek-képviseleti intézménye. Amíg a dolgok „normális” menete e rendszer stratégiai érdekeit szolgálja, addig a felszínen minden a sikeresség látszatát kelti, de amint „valami” történik, akkor lehull a lepel. (A lepel lehullása egyébként görögül úgy hangzik, hogy apokalipszis). És 2008-ban éppen ez történt.

Bár az addigi hamis egyezség itt békés úton átépíthető lett volna, de nem ez történt, hanem az, hogy a felhalmozódott belső feszültségek szanálásának árát minden tompítás nélkül a PIGS országokra zúdították rá. A hamis feltételezés az volt, hogy a PIGS országok állampolgárainak hedonizmus, államainak „fiskális alkoholizmusa” okozta a válságot, a hamis megoldási logika pedig az, hogy így annak minden terhét, mint „vétkeseknek”, ezeknek az államoknak és állampolgároknak kell viselniük, megszorítások formájában. Az alapfeltételezés azért volt hamis, mert, bár a konstrukció hamis volt, de annak igazi haszonélvezői nem e négy mediterrán ország népei, hanem a német és francia bankok, illetve az az unió centrum országainak lakói voltak, tehát a konszolidáció terheit nekik ugyanúgy viselniük kellett volna. Másrészt még, ha igaz is lett volna az a feltételezés, hogy a PIGS országok „felelőtlen dorbézolása” a válság egyetlen oka, akkor sem feltétlenül az azonnali brutális megszorítás lett volna az egyetlen követhető logika.

A Nemzetközi Valutaalap számos tanulmányában maga ismerte el, hogy a megszorítások valójában nemhogy megoldást nem jelentenek, de egy olyan negatív spirálba viszik az adott társadalmat, aminek a vége csak a teljes önfelszámolás lehet. Az EU cinizmusa és felelőtlensége azonban 2008 és 2011 között odavezetett, hogy a részben tudatosan gerjesztett hisztéria az egekbe repítette a görög államkötvények kamatait, amelyek a „csúcson” az évi negyven százalékot is meghaladták. Ép elméjű ember nem gondolhatja komolyan, hogy létezik olyan gazdaság, amely képes „kitermelni” ilyen kamatszint fedezetét. A GDP százhetven százalékát is meghaladó és a brutális megszorítások ellenére még gyorsabban növekvő államadóssági szint után már csak egy gigantikus „mentőcsomag” állíthatta meg, legalábbis ideiglenesen, a szabadesését. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a „mentők” nem Görögországot, és pláne nem a görög társadalmat „mentették” ezzel, hanem saját magukat. A formálisan az Európai Uniótól és a Nemzetközi Valutaalaptól származó kétszáznegyvenmilliárd euró nem a görög népet, hanem a globális pénzhatalmi rendszer kárvallott osztagait „kártalanította”. Görögország nemzeti jövedelme ma huszonöt százalékkal alacsonyabb, mint 2008-ban volt, tehát legjobb esetben is legalább tizenöt-húsz év „esik ki” a görög társadalom életéből. A munkanélküliség a kezelhetetlen huszonhat százalékos szinten áll, a fiatalok munkanélküliségi rátája pedig a hatvan százalékot is meghaladja.

Az egyre súlyosbodó válság a politikai hatalmi rendszerben is „csúcsra jár”, hisz a hely­zet értelemszerűen hívja életre a „radikális” megoldások kö­ve­te­lő­it. A most zajló el­nök­vá­lasz­tá­son a liberális elitek arra tesznek kísérletet, hogy mégis csak megerősítsék a glo­bá­lis hatalmi logikákhoz il­lesz­ke­dő válságkezelési stratégiájukat. Ha kísérletük sikerül, ak­kor meghosszabbíthatja a vergődés most is zajló módját, ha viszont nem, akkor előre hozott választások lesznek, amelynek eredménye nagy valószínűséggel az uralkodó né­zet­rend­szer­rel radikálisan szakítani kívánó erőket juttatja hatalomba. Az ennek nyomán Görögországban és az európai uralmi térben elszabaduló indulatok azonban minden ed­di­gi­nél pusztítóbb for­ga­tó­köny­ve­ket rajzolhatnak ki. Tehát igaz ugyan, hogy Görögország az európai kultúra bölcsője, de most lehet, hogy egyben koporsója is lesz majd.

mho

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

A sátánizált Horthy - Szalay KárolyA sátánizált Horthy
Könyv - Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 375 Ft
5% internetes kedvezménnyel
Atlantisz - Az özönvíz előtti világ - Ignatius DonnellyAtlantisz - Az özönvíz előtti világ
Könyv - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Heraldika - Csáky ImreHeraldika
Könyv - Bolti ár: 9 900 Ft
Internetes ár: 9 900 Ft
0% internetes kedvezménnyel
Régi magyar fegyverek - Dr. Hidán Csaba LászlóRégi magyar fegyverek
Könyv - Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 3 400 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A lázadás éve - Görgényi Tamás - G. Fodor Gábor - Fűrész Gábor - Ketipisz SztavroszA lázadás éve
Könyv - Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
0% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat