HunHír.info

2018. Álom hava 14. nap, Szilárdka napja.

Bogár László: Egy világméretű államellenes összeesküvés áldozatai vagyunk

2014. december 03. 18:24
Hunhír.info

bogar-laszlo.jpgA bejövő százmilliárd dollár értékű külföldi tőke ennek nyomán az elmúlt huszonöt év so­rán közel harmincmilliárd dollárral több profitot vitt ki az országból, mint amennyi adót és bért hazánkban fizettek, vagyis „hozam helyett viszem” alapon nem növelte, hanem csök­ken­tet­te a nemzeti vagyonunkat. A gazdasági növekedés éves átlaga ezalatt a huszonöt év alatt az egy százalékot sem érte el, holott a tőkebevonás hivatkozási a­lap­ja éppen az volt, hogy ez majd gyorsítja a gazdasági növekedést.

Menedek - Engdahl

A világot uraló globális hatalmi rend kialakulásának fontos mér­föld­kö­ve az az 1989 no­vem­be­ré­ben lezajlott konferencia, amelyet Washingtonban rendeztek meg, az Institute for In­ter­na­ti­o­nal Economics nevű tekintélyes amerikai ku­ta­tó­in­té­zet szervezésében, és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szék­há­zá­ban. A kon­fe­ren­ci­a anyagának közzétételére ugyan csak a következő évben került sor, de már az ülés be­fe­je­ző­dé­se után hatalmas nyilvánosságot kaptak az ott megfogalmazódó elvek, ajánlások. Ezek „washingtoni konszenzus”-ként ismert elvek azóta is éles viták tárgyát képezik, és meg­ha­tá­ro­zók az elmúlt negyedszázad neoliberális térnyerésének kapcsán. Sajátos szim­bo­li­kát kölcsönzött a konferenciának, hogy éppen a zárónap éjszakáján „omlott le” a berlini fal. A konferencia eredetileg a latin-amerikai országok súlyos adósságválságára próbált vá­laszt keresni. Az volt az alapvető cél­ja, hogy olyan stratégiai szintű ajánlásokat fo­gal­maz­zon meg, amelyek biztosítékot nyújthatnak a hasonló válságok elkerülésére, és e­ze­ket az országokat a sikeres és kiegyensúlyozott fejlődésre épülő pályára állíthatják.

A konszenzus tényleges hatása azonban messze túlnőtt ezeken a célokon, és végül is mindmáig szóló globális stratégiaként működik, amely főképp a közép- és kelet-európai országok számára vált döntő jelentőségűvé. E globális stratégia valóságos céljait éppen az a hármas jelszó fejezi ki, amelynek következetes alkalmazása okozta/okozza a kelet-európai rendszerváltások súlyos kudarcát. Ez a fejlemény annyira nyilvánvaló ma már, hogy legutóbbi globális jelentésében már az IMF is világossá tette, Kelet- és Közép-Európa az elmúlt negyedszázad során nem közeledett, hanem távolodott a Nyugat gazdag centrum-országainak társadalmi-gazdasági teljesítménymutatóitól, és a közeledésnek egyelőre esélye sincs.

A konszenzus hármas jelszava a „liberalizálj, deregulálj, privatizálj” parancsait foglalja össze. A liberalizálás és a privatizálás aligha igényel magyarázatot, a „deregulálás” azonban talán igen. Nos, ez a szintén latin eredetű szó arra utal, hogy az állam, ne csak a tulajdonosi szerepéről mondjon le — a privatizáció nyomán —, de minimalizálja a szabályozó szerepét is, tehát ne csak tulajdonosként, hanem szabályozóként is „vonuljon ki a gazdaságból” ahogyan azt a születőben lévő SZDSZ már akkor harsányan követelte. Sőt, lehetőleg semmiféle szabályozással ne korlátozza szegény globális tőkét, hisz ez csak „rontja” a piac, mint „tökéletes önszabályozó” rendszer hatékonyságát.

Ne szépítsük tehát, a washingtoni konszenzus nevű kezdeményezés valójában egy világméretű „államellenes összeesküvés” volt, ha nem is teljesen a megszokott büntetőjogi értelemben. Ebből az is kitűnik, hogy leginkább arra szolgált, hogy nagy erejű véleményhatalmi segítséget nyújtson azoknak a belső kollaboránsoknak, mint amilyen az SZDSZ is volt, akik ugrásra készen várták a lokális értékmezők kifosztásának kezdetét jelző „sípszót”.

A liberalizálás általános jelszava főként azt próbálta elősegíteni, hogy Kelet- és Közép-E­u­ró­pa gyanútlan társadalmai valóban elhiggyék azt, hogy a piaci folyamatok teljes „fel­sza­ba­dí­tá­sa” az ő érdeküket szolgálja. Holott logikailag könnyű belátni, hogy a piac „sza­bad­sá­ga” éppen a leg­na­gyobb kezdeti előnyökkel rendelkező szereplők esélyeit fogja még in­kább növelni, tehát éppen a verseny, a „szabad piac” ellen hat, és olyan monopóliumok meg­e­rő­sö­dé­sét hozza magával, amelyek Kelet- és Közép-Európa országaiban a „szo­ci­a­liz­mus” állami monopóliumainál is nagyobb pusztítást vittek végbe. Vagyis a jelszó el­ter­jesz­té­se mögött valójában az a szándék húzódott meg, hogy a globalitás kényszerítő-ha­tal­mi esz­kö­ze­ként működtetett transznacionális vállalatok minél gyorsabban átvegyék a tel­jes ellenőrzést a nemzetgazda­ságok értékterei felett. És Ma­gyar­or­szá­gon valóban ez is történt. A pénzügyi, banki, biztosítási, kereskedelmi, energetikai, táv­köz­lé­si, köz­le­ke­dé­si, közműhálózataink meghatározó része a globális pénzhatalmi rendszer ellenőrzése alá ke­rült. Mindez öngerjesztő ör­vény­lés­ként működik, hisz a leginkább neki kedvező li­be­ra­li­zá­lás a legnagyobb globális szereplők befolyását nemcsak egyszerűen tovább növeli, ha­nem egyúttal azt is lehetővé teszi számukra, hogy a potenciális versenytársaikat ki­szo­rít­sák, megsemmisítsék.

A bejövő százmilliárd dollár értékű külföldi tőke ennek nyomán az elmúlt huszonöt év so­rán közel harmincmilliárd dollárral több profitot vitt ki az országból, mint amennyi adót és bért hazánkban fizettek, vagyis „hozam helyett viszem” alapon nem növelte, hanem csök­ken­tet­te a nemzeti vagyonunkat. A gazdasági növekedés éves átlaga ezalatt a huszonöt év alatt az egy százalékot sem érte el, holott a tőkebevonás hivatkozási a­lap­ja éppen az volt, hogy ez majd gyorsítja a gazdasági növekedést. A munkahelyek száma másfél mil­li­ó­val csökkent, a reálbérek a hetvenes é­vek végének szintjére süllyedtek. Nagyjából ennyi a „liberalizálj, deregulálj, privatizálj” gyászos következménye. A 2010 óta zajló „sza­bad­ság­harc” fő célja éppen az, hogy erről az önmegsemmisítő pályáról letérítse az országot.

mho

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Találkozás az Istenekkel - Zecharia SitchinTalálkozás az Istenekkel
Könyv - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Újabb magyar ősmesék - Bíró LajosÚjabb magyar ősmesék
Könyv - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
24% internetes kedvezménnyel
Miért szeretjük a kutyákat, esszük meg a disznókat, és viseljük a teheneket? - Melanie Joy Ph. D.Miért szeretjük a kutyákat, esszük meg a disznókat, és viseljük a teheneket?
Könyv - Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
29% internetes kedvezménnyel
Gyuri bácsi egészségnaptára 2018 - Szabó GyörgyGyuri bácsi egészségnaptára 2018
Naptár - Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 692 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A kék vér gyermekei III. Utazás az aranykorba - Agnes Golenya PurisacaA kék vér gyermekei III. Utazás az aranykorba
Könyv - Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
10% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat