HunHír.info

2019. Újkenyér hava 21. nap, Zelemér napja.

Megalakult a NÉP-párt

2011. augusztus 29. 14:05
Hunhír.info

Nemzeti keresztény pártként megalakultunk, és a bíróság nyilvántartásba vette a pártot - tájékoztatta a Hunhír.info szerkesztőségét a Nemzeti Értékelvű Párt (NÉP).

Magyar Menedék - Horthy-naptár 2019

A NÉP alapító nyilatkozatát alább közöljük.

Mi, a mai napon, azaz 2011. március 24.-én, magyar állampolgárok, alkotmányos jogainkkal élve, egybehangzóan közös akaratunkat kinyilvánítva megalakítjuk a Nemzeti Értékelvű Pártot (rövidített neve NÉP).

Alulírottak kijelentik, hogy a Nemzeti Értékelvű Párt a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a pártokról szóló 1989. évi XXXIII. törvény alapján működő politikai párt, ezen törvények előírásait a párt, és annak alapítótagjai magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A Párt neve: A Nemzeti Értékelvű Párt
A Párt nevének rövidítése: NÉP
meghatározása: Néppárt
Nyilvántartási szám: P - 6147

A Nemzeti Értékelvű Párt keresztény, konzervatív értékelvű párt, amely emberi méltóságot tiszteletben tartó társadalom megvalósítására törekszik, melynek védett és támogatott alapsejtje a család.
A Nemzeti Értékelvű Párt a nemzet egészét kívánja képviselni.

A Nemzeti Értékelvű Párt céljai:

a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata a konzervatív erkölcs és értékek alapján a politikai életben, és az európai népek közösségében együttműködő, a szabad és független Magyarország fejlődésének előmozdítása, hogy az ország szellemiekben és anyagiakban, népességében és erkölcsében egyaránt gyarapodjék.

A népakarat kialakításához és kinyilvánításához, valamint a politikai életben való állampolgári részvételhez szervezeti kereteket nyújtson.

Részt vesz a demokratikus, többpártrendszerű magyar jogállam működésében, elősegíti az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatán alapuló, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában meghatározott emberi és politikai jogok érvényesülését.

Megvalósítani törekszik az egyéni és közéleti erkölcsökről, a politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életről, a szociális igazságosságról szóló konzervatív felfogásnak a magyar közéletben való érvényre juttatását, és erősíti az állampolgárokban a társadalmi felelősségérzetet és nemzeti tudatot.

A Nemzeti Értékelvű Párt keresztény értékelvű párt, vagyis minden szavához, tettéhez, működése minden eleméhez az Isteni törvényekbe és az egyetemes emberi értékekbe vetett hit szolgál forrásul.

Konzervatívként hisszük, hogy az emberi élet veleszületett méltósággal bír, és hogy minden tevékenység értelme és célja – így a politikáé is – ennek a méltóságnak a megőrzése és továbbadása.

A mindennapi politizálásban szükséges kompromisszumkészségnek számunkra ezen értékelvűség szab határt.

A Nemzeti Értékelvű Párt – néppárt, melynek tagsága nyitott a nemzet minden rétege előtt, olyan társadalom megvalósítására törekszik, amely kedvező feltételeket teremt minden ember, közösség, társadalmi réteg, foglalkozási ág számára.

A Nemzeti Értékelvű Párt a nemzet egészét kívánja képviselni.

Feladatunknak érezzük, hogy azokat az embereket is képviseljük, akik számára az átlagos életszínvonal és normális megélhetés csak ábránd, akiknek a munkabére, nyugdíja csak a mindennapi megélhetésük fedezésére elég, a fogyasztói társadalom kihívásainak egyre kevésbé képesek megfelelni.

A párt elsősorban az emberek széles rétegének az érdekeinek képviseletét kívánja politikai tevékenysége során előtérbe helyezni.

Jellemzően a „kisemberek”, a bérből és fizetésből élők, és a magyar vállalkozások érdekeit szem előtt tartva kíván politizálni, politikájával segítve ezen társadalmi réteg európai színvonalú felzárkózását.

A párt a nemzet érdekeivel összhangban elutasítja az erőszak, a fenyegetés, az osztályharc, a diktatúra és a hátrányos megkülönböztetés minden formáját.

A párt tevékenységével a közjót, a szabadság, az igazságosság és a szolidaritás eszményeit szolgálja.
A Nemzeti Értékelvű Párt a társadalmi igazságtalanságot nem fogadja el alapvető szükségszerűségnek, mert az ellen lehet és kell is küzdeni.

A Nemzeti Értékelvű Párt kiemelten fontosnak tartja a személyi szabadságjogok és a magántulajdon védelmét.

Tisztában vagyunk minden e világi, emberi alkotás tökéletlenségével, de valljuk, hogy a mostaninál igazságosabb társadalom építhető, amennyiben létezik hozzá valódi, hiteles politikai akarat és a megvalósításához szükséges következetesség.

Mivel a társadalomban, mind az idősebb mind a fiatalabb generációban egyre nagyobb és erősebb az igény egy olyan tervezhető jövőkép kialakítására, ahol a tervek, az álmok, a tisztességes munka, a biztos jövőbe vetett hit és a családépítés fontos helyen szerepelnek.

A Nemzeti Értékelvű Párt alapítóinak az volt a szándéka, hogy létrehozzanak egy olyan erkölcsi értékeken és a józan értelmen alapuló politikai szervezetet, amely felkarolja és összefogja a társadalom azon széles rétegeit, akik a globalizálódó világ hatásai, és ezzel együtt a nemzeti érdekek maximális figyelembevételével valós, makró- és mikró-gazdasági adatok alapján, felelős döntéseikkel, és ennek megfelelően közvetlen befolyásukkal szeretnék irányítani az életüket, az ország gazdasági fejlődését és politikáját.

Az Nemzeti értékelvű Párt mindezen célok érdekében többek között lehetővé kívánja tenni Magyarország lakosságának és az országhatáron kívülre szakadt magyarság szélsőségektől mentes közös érdekeit megtestesítő Egységes Nemzeti Jövőkép kialakítását.

Meggyőződésünk, hogy mind a szélsőségek, mind az (olykor demokrácia álcájába bújt) diktatórikus megnyilvánulások visszaszorításának egyetlen módja a mindenkori többségi elven működő döntéshozás, és a döntési folyamatok nyilvánossága, ezért a párt célja a közhatalom gyakorlásának a közvetlen demokrácia irányába való elmozdítása és kontrollálhatóvá tétele.

Az Nemzeti Értékelvű Párt további céljai közé tartozik az is, hogy az eddigi demokratikus rendszerek hiányosságaiból tanulva egy hatékonyabb, az emberek mindenkori valós igényeinek megfelelően, gyorsabban változni képes politikai rendszert hozzon létre, amely a XXI. századi demokráciát egy magasabb szinten képes megvalósítani.

Mindezen törekvések hatékony megvalósításának érdekében az Nemzeti Értékelvű Párt törekszik arra, hogy a közvetlen demokrácia lehetőségeivel élni kívánó állampolgárok élni tudjanak a demokratikus lehetőségeikkel.

Ennek érdekében a párt hathatósan elő kívánja segíteni az állampolgárok körültekintő és egyben hiteles tájékoztatását a mindenkori politikai és gazdasági folyamatok tekintetében, segíteni kívánja az állampolgárok mindenkori politikai és gazdasági helyzetértékelését, elő kívánja segíteni egy olyan politikai infrastruktúra kialakulását, amely a kor technikai vívmányaira támaszkodva (internet, stb.), lehetővé teszi a választók aktuális kérdésekben történő azonnali véleménynyilvánítását, elő kívánja segíteni, hogy az egyre informáltabb és egyben felvilágosultabban gondolkodó állampolgároknak folyamatosan erősödő közvetlen beleszólási joga legyen az őket érintő mindenkori politikai és gazdasági döntésekbe.

A párt mindezen célkitűzések elérésének érdekében aktívan részt kíván venni a közhatalom gyakorlásában, illetve megválasztott képviselőin keresztül a helyi önkormányzatok és a Parlament munkájában.

2011 március 24.

A Nemzeti Értékelvű Párt
Alapító tagjai

Weblap: http://nep-part.hu
email: nep@nep-part.hu

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! - Badiny Jós FerencA magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Könyv - Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 7 990 Ft
20% internetes kedvezménnyel
Összeesküvések a magyarság ellen - Körösztös GyörgyÖsszeesküvések a magyarság ellen
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
10% internetes kedvezménnyel
A megtalált kapcsolat - Kozsdi TamásA megtalált kapcsolat
Könyv - Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 6 990 Ft
13% internetes kedvezménnyel
Az Árpádok királyi vére Magyarország családaiban - Baczka-Madarasi Kis BálintAz Árpádok királyi vére Magyarország családaiban
Könyv - Bolti ár: 3 100 Ft
Internetes ár: 2 945 Ft
5% internetes kedvezménnyel
Blue Book Projekt - Brad SteigerBlue Book Projekt
Könyv - Bolti ár: 5 500 Ft
Internetes ár: 4 950 Ft
10% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat