HunHír.info

2018. Ígéret hava 23. nap, Szabolcs napja.

Fájlalják a numerus clausust – de miért?

2017. április 19. 11:51
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

zsido-sok-250.jpgAz idei április 16-án is megemlékeztek ama szörnyűséges „numerus clausus”-ról. Amit már annyiszor felidéztem, számos zsidó ügyvéd maga javasolta a zsidóság számának csökkentését bizonyos foglalkozásokban. Mégis, mást sem hallunk, minthogy ez mennyire brutálisan kirekesztő volt a zsidóságra nézve.

Magyar Menedék - Titkos Társaságok

„A Nemzetgyűlés az első világháború után, 1920. szeptember 26-án elfogadta a numerus claususként ismert 1920. évi XXV. törvénycikket, amely előírta, hogy az országban élő „népfajok, nemzetiségek” nem tanulhattak nagyobb arányban az egyetemeken, mint amekkora az összlakosságon belüli részarányuk. Az intézkedés elsősorban a zsidóságot sújtotta.”

Ez került fel a minap a Mazsihisz honlapjára. Nem értem, nem és nem. E rendelkezés ugyan miért volt lesújtó a zsidóságra? Van egy közmondás. Mindenki addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér.

A Mazsihisz néhány sorral elintézettnek tekinti a „numerus clausus”-t. Nem így egy mérvadó katolikus lexikon, melynek szócikkét (írta K. Török Miklós) idézem ide:

„Numerus clausus (latinul annyi, mint lezárt szám), az a szám, amelyet valamely testület, intézmény tagjainak létszáma meg nem haladhat. A XX. századfordulón s a világháború után az értelmiségi túltermelés ijesztő méreteket öltött a frontharcosok rovására. Főképp azonban a zsidóság aránytalanul eltolódott egyetemi arányszáma ellen éleződött ki a mozgalom. Míg ugyanis Magyarországon a zsidóság országos arányszáma 1910-ben 4, 5 % volt, addig a gimnáziumokban ugyanakkor 19, 6 %, a reáliskolákban 35, 6 %, a budapesti Pázmány-egyetem jogi karán 1917-18-ban 21, 6 %, orvosin 51, 6 %, bölcsészetin 20, 5 %, gyógyszerészetin 34, 0 %, a műegyetemen 37, 1 % volt. A numerus clausus eszméje először az 1901-i budapesti országos ügyvéd-gyűlésen vetődött fel. A háború után az egyetemek tanári kara karolta fel (1919) s a numerus clausus-törvényt a közvélemény sürgetésére Haller István kultuszminiszter előterjesztésére a nemzetgyűlés törvénybe iktatta (1920: XXV.), ami ellen a nemzetközi szabadkőműves zsidóság a Népszövetségnél tiltakozott (1925). Ezért Klebelsberg Kunó gr. kultuszminiszter enyhítette a numerus clausus-törvényt (1927). A zsidókat kizáró numerus clausus egyébként megvan az Egyesült Államokban, Francia- és Lengyelországban is.”

(Katolikus Lexikon. Szerk.: Bangha Béla SJ. Budapest, 1932. Magyar Kultúra-Pallas Rt. Nyomda. III. köt. 420. old.)

Igen, a fentebbi közmondás érvényesítéséről szólt egy mondatban a numerus clausus. Amit a zsidóság egyébként sajátosan ugyan, de ma is gyakorol. A Mazsihisznak ugyanis van saját kórháza. Igaz, hogy honlapja szerint nem csak zsidókat vesznek fel oda, de elsősorban mégis zsidókat, persze.

Tessék mondani, ez nem kirekesztés? Ám van itt más is. Egy kérdés:

„Felette érdekes lenne megtudni azon statisztikai hazai adatokat, melyek biztos számokkal határoznák meg és tüntetnék ki: hány család van Magyarországban, mely a zsidók részéről valamely tekintetben ne károsodott volna 1868–1906-ban; és hány olyan keresztény család van, mely valamely izraelita honpolgárnak valamely különös jótéteményt köszönhet.”

(Jedlicska Pál praelatus, esztergomi kanonok, érseki helytartó: Eszmék és Tanulságok. Budapest, 1908. Stephaneum Nyomda R. T. 224-225. old.)

Bántó, megalázó volt a numerus clausus? Hallgassuk meg erről Teleki Pált, a miniszterelnököt, aki a numerus claususról szóló parlamenti vitában elmondta:

„Két vidéki kendergyárnál különösen kirívó a helyzet: 4 igazgatóból 4 zsidó, 5 mérnökből 2, de a 49 művezetőből mind a 49 keresztény, az 1135 munkásból 1135 keresztény. Viszont az irodai személyzetnél 44-ből csak 3 keresztény (...) Kötelességemnek tartom, mint aki közelről látom, itt a Felsőház előtt feltárni azt, hogy mily óriási nyomorúsággal küzd a mi egyetemi ifjúságunk és mily lelki erővel. A múltkor történt velem, hogy egy fiatalember, aki vidéken volt, elég távol Budapesttől és akit én utasítottam, hogy január közepén jöjjön fel, hogy egy bizonyos munkára direktívákat adjak neki, azzal jelent meg február első felében, hogy: bocsánatot kérek, professzor úr, de nem jöhettem fel, mert nem volt pénzem arra, hogy felutazzam és most sem tudom, hogyan fog menni a munka, mert nincs lakásom és enni sem igen tudok, mert arra sincs pénzem. Nem kért semmit, egy szót sem mondott erről, csak exkuzálta magát, hogy miért nem tud teljes erővel dolgozni. Ez csak egy illusztratív eset, de ilyen számtalan van előttünk. És ha nem is nagyon mondják el ezeket, a vizsgákon, amikor előttünk ülnek, világosan látjuk, hogy milyen nehéz életkörülmények közt sajátítják el a tudást.”

(Gróf Teleki Pál országgyűlési beszédei 1938-1941. Budapest, 1944. Studium. 1. köt. 291., 293. old.)

Folytassuk ismét Jehlicska soraival!

„Az utóbb lefolyt félszázadban oly jelentős s hatalmas lett a társadalomban a zsidók befolyása, tekintve a befolyásból eredt bajokat, a „keresd az asszonyt” közmondás ekképp módosul: „keresd a zsidót”.”

(Jedlicska, i. m. 225. old.)

Fájlalják a numerus clausust – de miért? Miért, kérdezhetnők tovább, hogy nemcsak a Katolikus Lexikon által felsorolt ágakban volt zsidó hatalmi túltengés, hanem egyebekben is?

„Sajátságos jelenség az édes hazánk multjában, hogy a korcsmákat sok évtized óta zsidók bérelték, s még ma is, midőn a korcsmajog az állam kezén van, legtöbb korcsmában zsidó a bérlő. A keresztény korcsmáros majdnem fehér hollónak mondható. – Hány millió forint folyt be a zsidók zsebébe a korcsmai hordókból, s evvel hány parasztbirtok jutott a zsidók kezébe? – A zsidó korcsmákban igen tüzes és forró pénzolvasztó készletek vannak. Vajha ezeknek erős fűtését a hivatott tényezők s ellenőrök mérsékelték volna: akkor nem égett el volna annyi keresztény hajlék!

(Jedlicska, i. m. 225-226. old.)

Hát röviden ennyit mára arról, mi a kirekesztés és kik a kirekesztők...Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

KRESZ - 2017-es kiadás - Hack Emil szerk.KRESZ - 2017-es kiadás
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
0% internetes kedvezménnyel
A Globális elme és a civilizáció felemelkedése - Carl Johan Calleman Ph.D.A Globális elme és a civilizáció felemelkedése
Könyv - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
20% internetes kedvezménnyel
Népvándorlás - Vaclav Klaus - Jirí WeiglNépvándorlás
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
0% internetes kedvezménnyel
Történelmünk ősi gyökerei a Pilisben - Herczeg FerencTörténelmünk ősi gyökerei a Pilisben
Könyv - Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
0% internetes kedvezménnyel
Nincs kegyelem DVD - Matúz GáborNincs kegyelem DVD
DVD - Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
21% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat